Kutná Hora

Pomník FJI z roku 1888

Pomník císaře Františka Josefa I. v Kutné hoře má zajímavou vazbu na chrám sv. Barbory. V letech 1884 až 1905 probíhala rekonstrukce chrámu. Začátkem měsíce března 1886 byla rozebrána a snesena dolů horní část vnějšího pilíře č. VI, protože byla značně chatrná a musela být vyrobena znovu. Původní díly byly zatím uloženy na staveništi. 

V roce 1888, u příležitosti oslav 40. výročí panování císaře FJI, zřídilo vedení kutnohorské rolnické školy panovníkovi pomník v parčíku před bočním vchodem do jezuitské koleje. Při stavbě pomníku použili původní ozdobné části vnějších pilířů, tzv. fiály. Základem pomníku byl nízký zděný sokl, na němž byl složen z dílů několika různých fiál samotný pomník. Na přední straně soklu byla umístěna pamětní deska s textem připomínajícím 40. výročí panování císaře. Tato deska byla po vzniku Československa odstraněna. Tím na první pohled zanikla vazba pomníku na císaře FJI a pomník stojí na svém původním místě dodnes. Potvrdil mi to pan Lukáš Provaz, kronikář města Kutná Hora.

V roce 2011 byl pomník císaře a hodně dalších cenných kutnohorských památek zrekonstruováno. Podrobný popis rekonstrukce je na htpp://www.nadaceunescokh.cz/files/zaverecna-zprava-programu-regenerace-2011.pdf

Na pilíři č.VI je ve výši vrchního ochozu vytesán český nápis vztahující se k obnově chrámu sv. Barbory:

Za slavného panování

císaře a krále českého

Františka Josefa I. Byla

oprava presbytáře nákladem

říše, země, sboru Vocel

v l. 1884-1888 provedena.

Dejž Bůh dlouhého trvání 

     svatyni této!

Z knihy: Dějiny restaurace a dostavby velechrámo sv. Panny Barbory v Hoře Kutné 1884-1905