Listina- pětkrát 20 guldenů, jednou 10 a tři guldeny a jednou 25 krejcarů