Listiny, cirkuláře

Vysvětlení pojmu

Cirkulář je zastaralý název pro oběžník, výnos, úřední vyhlášku nebo list,který se zasílá většímu počtu podřízených úřadů nebo účastníků. V diplomacii se cirkulář či cirkulární nóta, nazývá zvláštní forma dopisů, kterou sdělují se zúčastněným kabinetům nebo po případě všem vládám důležitější úmysly, kroky a jednání mezinárodního rázu.Listina je vydávána buď v jednom exempláři,který koluje, nebo v mnoha současně rozesílaných exemplářích.

Zde jsou cirkuláře , které oznamují vydání bankocedule - bankovky , mince nebo obligace .Dále jsou cirkuláře ,které oznamují výskyt falešné bankovky či mince se zobrazením falza.

Vstoupit do diskuze