Malovaný portrét Franz Josefa a Wilhelma, před nimi je lev