Marie Kolowrat , hrabě Lamberk

Veliký soubor deskových foto a úmrtních lístků/ Franz Josef , Wilhelm , kníže Jan Lobkovic , hraběnka Marie Kolowrat , hrabě Lamberk ..... některé mimořádné