Mimořádné - rozpad monarchie ... Plzeň 29.října 1918