Muzeum Říčany

Raritní busta císaře FJI, miniatura na tzv. Ballspende, což byl drobný upomínkový předmět rozdávaný významnějším účastníkům plesu.

Miniaturu můžete vidět na vlastní oči v Muzeu Františka Josefa v Terezíně nebo na stránkách 

http://www.franz-josef.cz/oltar.html

Toto "Ballspende" pochází z Muzea Říčany a je upomínkou na Ples města Vídně z roku 1908. Ples města Vídně se pořádal od roku 1890 a byl třetí nejvýznamnější událostí vídeňské plesové sezony. Odehrával se každoročně v monumentální budově vídeňské radnice na Ringstrasse. Byl přístupný i neurozeným, leč rychle bohatnoucím a sílícím měšťanským vrstvám. Stal se tak místem reprezentace nové měšťanské smetánky.

Ballspende se vztahovaly zpravidla k aktuálním událostem a významným výročím v roce pořádání plesu. V roce 1908 to byla oslava 60. let panování císaře FJI.

Ballspende tvoří kovová plaketa stříbrné barvy ve tvaru klasicizujícího chrámku zdobeného vavřínovými ratolestmi a řetězy. Ve středu je ve zlaté nice vyplněné reliéfem císařského orla umístěna na soklu malá busta císaře Františka Josefa I. , na spodní ytraně soklu je vidět hořící obětiny. Na římse nad nikou spočívá na podušce císařská koruna, na koncích římsy v kruhových polích jsou vyznačeny letopočty nástupu císaře na trůn 1848 a aktuálního roku 1908. Pod nikou na jakoby mramorové desce je umístěn nápis "BALL. DER. STADT.WIEN.1908". Pod deskou je vsazen oválný medailon zlaté barvy s reliéfem městského znaku Vídně. Celá plaketa je pak připevněna na dřevěné destičce potažené šedou kůží a opatřené blankytným saténem potaženou opěrkou, na jejíž zadní části je zlaceným slepotiskem vyvedeno logo a firma zhotovitele " WILHELM MELZER WIEN VII". Firma sídlila na slavné Mariahilfestrasse a mohla se pyšnit titulem C. a k. dvorní dodavatel.

Zdroj: http://www.kuryr-ricany.cz/clanek/muzeum-ricany-c3485