Myslivec

Falfka - C.ş K. prapor myslivců číslo 6 / druhá setnina Václav Mlnářík 1881 / upomínka na Hercegovinu