Nádražní vyfrankovaný dopis 5 Kr- razítko Tachov, Tachau