Několik hmoždířů

Několik hmoždířů na rozmělnění různých věcí ( první hmoždíř je téměř 40 cm vysoký )