Nemocnice Kladno

Pamětní deska je umístěna na nejstarší, památkově chráněné budově, tzv. Niederleho pavilonu z let 1902-03.

Oblastní nemocnice Kladno, a. s. se rozkládá západně od centra Kladna, v prostoru sevřeném ulicemi Čs. armády, Vančurova, Fr. Kloze a železniční tratí Kladno - Kralupy (adresa Vančurova 1548). Byla založena roku 1902 (tehdy pod názvem „Okresní všeobecná nemocnice císaře a krále Františka Josefa I."). Původní budova byla postavena v r. 1902 podle návrhu Aloise Zázvorky a Alfréda Ludwiga. Prvním primářem zvolen v r. 1903 MUDr. Bohuslav Niederle (za jeho zásluhy nemocnice v r. 1933 přejmenována na Niederlovu v. v. okresní nemocnici). Její založení připomíná pamětní deska na nejstarší, památkově chráněné budově, tzv. Niederleho pavilonu z let 1902-03.

"Nemocnice tato založena k blahu veřejnému léta Páně 1902 na oslavu padesátiletého panování Jeho Apoštolského Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I."

Zdroj:

http://ipac.svkkl.cz/arl-kl/m-cs/detail-kl_us_auth-k0200793-Oblastni-nemocnice-Kladno/

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Oblastn%C3%AD_nemocnice_Kladno