Nová Ves nad Nisou

Pamětní deska na skále u koupaliště.

Obec Nová Ves nad Nisou se nachází v okrese Jablonec nad Nisou, kraj Liberecký.

V roce 1908 bylo i v naší obci slaveno 60. výročí panování císaře Františka Josefa I. Místním spolkem válečných veteránů v čele
s Konrádem Königem starším (na snímku je to ten sedící zcela vpředu - nalevo od muže s bubínkem) byl při této příležitosti umístěn na skalisku, vystupujícím na severní straně velkého loďkového rybníku, pamětní nápis, připomínající tuto událost. V letech následujících se stejně jako celý areál Königova hotelu i toto místo dál vyvíjelo. Nápis na skále byl nahrazen záhy pamětní deskou, vedle skály vznikla kamenná terasa se schodištěm, na níž byl umístěn dřevěný zámeček. Pod terasou – na břehu rybníka – se nalézal prostor se sezením pro hotelové hosty ohraničený kamenným valem. Skalisko bylo tehdy nazýváno císařským kamenem (Keiserstein), v průběhu první republiky pak musela být pamětní deska jako symbol rakousko-uherské monarchie sňata.