Nová Ves v Horách

Obnovený pomník padlých v Prusko-Rakouské válce r. 1866 s reliéfem císaře FJI.

Nová Ves v Horách je pohraniční horská vesnice v Krušných horách v okrese Most asi 15 km severozápadně vzdušnou čarou od města Most. Obec leží na severozápadní hranici s Německem, kterou zde tvoří potok Svídnice, za kterým leží obec Deutschneudorf.

Dne 27. září 2010 se konalo na Výšině slavnostní odhalení zrekonstruovaného válečného památníku a jeho okolí. Za velmi nepříznivého počasí přednesla na úvod paní PhDr. Libuše Pokorná, ředitelka Oblastního muzea v Mostě, proslov o historii tohoto památníku. Zmíním některé údaje o tomto pomníku. V německy psaných dokumentech je uváděn jako „Mikulovický válečný pomník", který nechal zbudovat Spolek válečných veteránů na památku tří mikulovických mužů, kteří padli v prusko-rakouské bitvě u Hradce Králové v roce 1866. Vlastní pomník byl postaven v roce 1898 a 11. září téhož roku byl i slavnostně vysvěcen. Rok 1898 nebyl vybrán náhodně, v tomto roce totiž probíhaly oslavy 50. výročí vlády císaře Františka Josefa I. Německý nápis na pomníku nám tuto událost připomíná, v překladu zní:

„K trvalé vzpomínce na slavné panování a současně k oslavě 50. výročí vlády Jeho majestátu, našeho vznešeného a milovaného císaře Františka Josefa I.. "

V roce 1906 byl kolem pomníku vybudován trojúhelníkový parčík a pomník byl ohrazen plotem z železného řetězu. Po druhé světové válce byly desky s nápisy odstraněny, rovněž tak koule na vrcholu pomníku. Zůstal zde pouze jeden latinský nápis: „VIRIBUS UNITIS" (Spojenými silami) což bylo panovnické heslo Františka Josefa I. Ještě připomenu, že podobný pomník stával také v Mníšku. Tolik z historie.
Současný pomník je přesnou kopií původního, časem a nepříznivým počasím již velmi poškozeného pomníku. Autorem nového pískovcového pomníku je sochař Bartoloměj Štěrba z Kozojed u Plzně, který se osobně podílel i na jeho vztyčení v naší obci. Náklady byly uhrazeny z obecního rozpočtu a díky přispění Evropské unie, SZIF.
Po již zmíněném proslovu paní Pokorné přišla na řadu ukázka skupiny v historických uniformách, zlatým hřebem slavnosti měl být výstřel z děla, bohužel tuto salvu znemožnil velký déšť a vítr. Po několika nezdařených pokusech nahradili vojáci výstřel z děla několika výstřely z pušek. Celá slavnost byla zakončena čestnou stráží u nového pomníku. J.Pešír

Zdroj: Novoveský zpravodaj, říjen 2010.