Nové Město na Moravě

Na podstavci busty císaře FJI je dnes busta J.A. Komenského

Nové Město na Moravě (německy Neustadt in Mähren) je město v okrese Žďár nad Sázavou v kraji Vysočina, 10 km východně odŽďáru nad Sázavou, na jižním okraji Žďárských vrchů. Založeno bylo okolo roku 1250 Bočkem z Obřan, zakladatelem cisterciáckého kláštera ve Žďáře nad Sázavou. Největšího rozkvětu požívalo v době renesance za pánů z Pernštejna.

V letech 1896 – 1898 byla postavena budova evangelického kostela v historizujícím, převážně neorenesančním stylu. Autorem návrhu byl vídeňský architekt Hans Glaser. Stavbu provedla firma Josefa Sadílka za velké podpory zahraničních náboženských institucí i výnosů sbírek v kraji.
Na vybudování kostela bezprostředně navázalo založení parku v jeho sousedství i na ploše přilehlého náměstí, kde stál od roku 1898 pomník císaře Františka Josefa I. , postavený zdejší evangelickou církví z vděčnosti, že za jeho panování byla provedena náboženská rovnoprávnost. Busta císaře byla od sochaře Victora Tilgnera.

Zpráva o prohlášení samostatného státu československého rozšířila se v Novém Městě na Moravě v úterý 29. října 1918 ráno. Radostný rozruch zavládl ihned po městě, jemuž městská rada slavnou zvěst vyhláškami a bubnem sdělovala. Ihned ozdobeny domy prapory červenobílými. Jásavé nadšení jevilo se na všech tvářích, radost, že je po vojně a že konečně po 300 letech jsme zase pány svého domova.
Odznaky bývalého Rakouska, dvouhlaví orlové, sňaty ze všech úředních budov a pověšeny na šibenici postavené na náměstí. Po skončeném průvodu strhla mládež bronzové poprsí císaře Františka Josefa, postavené evangelickou církví zdejší.

Ve společné schůzi presbyterstva a zastupitelstva 15. srpna 1920 usneseno na místě bývalého pomníku císaře Františka Josefa I. postaviti památník Jana Amose Komenského. K úhradě výloh budiž uspořádán bazar, což se pak 8. září 1920 stalo. Bazar uspořádán částečně v parku u kostela, částečně v sále. Vydařil se znamenitě. Dne 11. října 1920 bylo započato nedvědickými kameníky s úpravou podstavce pomníku Komenského. Práce konaly se ve farské kůlně. Staré nápisy byly vytesány, nové vtesány. Na spodním kameni umístěn nápis:„Na tomto místě stál od r. 1784 až do r. 1898 evangelický reformovaný toleranční chrám Páně." Komenského pomník je v místě, kde stával stůl Páně ve starém kostele.