Noviny s novinou známkou, emise r. 1858 s části 2. známky