Ostrov u Macochy

Slavnost povýšení obce naměstečko a odhalení pomníku J.V. císaři a králi

Velmi krásná a významná slavnost odbývala se 28. července 1912 v Ostrově u Macochy. Dne 5. března t.r. byl Jeho Veličenstvem císařem pánem povýšen Ostrov na městys. Slavnost povýšení konala se teprve až 28. července a to proto, že nový městys chtěl mít o slavnosti jinou tvářnost. Kostel farní opraven, věž zvýšena a hodinami opatřena, zřízen nový park a v něm zbudován nádherný pomník Jeho Veličenstvu císaři Františku Josefovi I. Pomník půl třetího metru vysoký - zbudován z krápníkových útvarů. Na pomníku zasazena pamětní deska povýšení na městys.

Převzato z novin Našinec ze čtvrtka 1. srpna 1912, s. 1, 2.

Na stránkách

 http://www.evyveska.cz/files/16/zivotopis_josefa_samalika_2939.pdf

lze mimo jiné najít upřesnění, že poprsí Jeho Veličenstva a pamětní desku daroval městysu ředitel železáren pan Šteckl. Pokud byl pan Šteckl ředitelem blanenských železáren, byly by busta pravděpodobně od sochaře Tillingera, protože je blanenské železárny v té době vyráběly.