PIIS MERITIS

Řád Franz Josefa I., Řád pro vojenské kněze PIIS MERITIS, Železný kříž a další