Písek Hospodářská škola

Návštěvy císaře FJI v Písku a památníky na ně.

V roce 1868 z podnětu V. Janoty bylo vytvořeno 24-členné družstvo pro založení rolnické školy v Písku. Výuka I. ročníku rolnické školy byla zahájena 6.12.1870. Budova školy byla dostavěna a vysvěcena 21.6.1887.
V září 1888 navštívil tuto instituci císař František Josef I. Na památku této události byl v západní části sadů pamětný jehlan žulový, zhotovený v lomech kolárovických u Vorlíku a 6000 kg těžký. V jehlanu zasazeny jsou dvě desky z černého mramoru.

Přední deska nesla vyzlacený nápis: "Sady císaře Františka Josefa I."

a druhá: "Ku věčné paměti čtyřicetiletého přeslavného panování Jeho Veličenstva založilo kuratorium školy rolnické a učiliště lesnického v Písku r. 1888."

Jedná se o založení sadů (dnešní zahrady). Dále byla u příležitosti návštěvy císaře umístěna v budově školy pamětní deska s nápisem:

"Ku paměti návštěvy Jeho Apoštolského Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. dne 3. září roku 1888."

Škola dodnes poskytuje zemědělské odborné vzdělání, více viz www.szepisek.cz.Zdroj: http://www.icpisek.cz/docs/cz/ehd_2013.xml

V areálu nekonfesijního vojenského hřbitova stojí pomník ve tvaru pylonu je věnovaný padlým hrdinům 28. střeleckého pluku. Vztyčen byl roku 1929. Původně byl pořízen roku 1888 u příležitosti 40. výročí panování Františka Josefa I. a do roku 1918 stál v sadech císaře u dnešní zemědělské školy. ( poslední foto nahoře)

Zdroj:  https://www.geocaching.com/geocache/GC66WAQ_military-cemetery

            http://garnison-pisek.webnode.cz/news/vojensky-hrbitov-v-pisku/

V Palackého sadech bylo několik pomníků. Jedním z nich byl v roce 1916 pomník rakouského vojáka 11. pěšího pluku. který  byl navždy odstraněn v roce 1918 jen proto, že na jeho podstavci byly iniciály císaře Františka Josefa I.

Zdroj:

http://www.visitpisek.cz/cz/pametihodnosti-mesta-pisek-palackeho-sady/64/