Píšící Franz Josef a pozorující ho Carl Franz Josef