Pluk č.1

C. a k. Dragounský pluk Císaře Františka č.1 / Josef Kosek / upomínka na vojenskou službu v Haliči