Pohár

Starý pohár s portrétem císaře Františka Josefa . Zřejmě jako polotovar pro různé sportovní či střelecké závody - bez jmenování či účelu použití . Přesto mimořádná zachovalost ... 26 cm .