Pozdrav z Vídně

Nádherný cínový pohárek - pozdrav z Vídně s portrétem císaře - Franz Josef