Příjezd Františka Josefa do Hofoperu u Korutan, Vídeň