Přívěšek s malou medailí s portrétem Františka Josefa