Rekomando dopis, frankovaný 2 krát 5 Kr, 1 krát 3 Kr, 1 krát 2 Kr