Semily, nemocnice

Nemocnice zkolaudovaná v roce 1908 byla postavena bez státních dotací

Začátkem roku 1900 podala Okresní nemocenská pojišťovna v Semilech žádost k okresnímu výboru o zřízení okresní nemocnice a ve svém podání potřebnost takového ústavu náležitě zdůvodnila. Stavební kolaudační řízení 14.července 1908 vedl z rozhodnutí zemského výboru zemský stavební rada Ing. Jindřich Janata. Okresní zastupitelstvo nedostalo na stavbu nemocnice žádnou státní dotaci, všechny náklady byly kryty z úvěru poskytnutého Zemskou bankou království českého v Praze, z daru Občanské záložny v Semilech a v malé míře z některých dobročinných fondů spravovaných okresním zastupitelstvem.

Před slavnostním otevřením nemocnice byla U uměleckého sochaře Josefa Řeháka v Turnově objednána ke vchodu do hlavní budovy nemocnice pamětní deska o rozměru 142 x 80 cm, která připomínala, že nemocnice byla postavena na paměť šedesátiletého vladařského jubilea Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. dle plánů zhotovených vrchním zemským inženýrem Václavem Hellerem, že se stavbou bylo začato na jaře 1906, dokončena a svému účelu odevzdána byla dne 28.záři 1908. pamětní zápis uváděl jména všech členů okresního výboru v době zahájení i dokončeni stavby a dodával, že obec města Semil věnovala veškeré potřebné pozemky zdarma a Občanská záložna v Semilech přispěla na stavbu obnosem 40 tisíc korun.

Zdroj:

http://www.nemsem.cz/onemocnici/historie/171-rok1900