Socha císaře Viléma II.

Socha císaře Viléma II. - v mysliveckém / socha je vyrobena mistrovským způsobem ze zinku a patinováno , sokl je vyroben z břidlice - velice propracovaný exponát.

                                             500,- Euro