Socha císaře

Socha stojícího císaře Franz Josefa I. v uniformě a plášti