Společný portrét císařů - Wilhelm II. a Franz Josef