Stráž nad Nisou

Pomník na paměť 60. výročí panování císaře před vchodem na místní hřbitov.

Obec Stráž nad Nisou (do roku 1946 německy Habendorf) zahrnující vesnice Stráž nad Nisou a Svárov, leží na soutokuLužické Nisy a Černé Nisy. Je obklopena městskými čtvrtěmi Liberce (na severu Krásnou Studánkou, na jihu Ostašovem aRůžodolem, na východě Starými Pavlovicemi a Radčicemi a na západě Machnínem).

Před sto lety, přesněji 4. října 1908, se v naší obci konala velkolepá slavnost. Tento den se konaly oslavy šedesátiletého panování císaře Františka Josefa I. Na svátek Jeho Majestátu byl na pravé straně hřbitovní cesty odhalen pamětní kámen. Připomeňme si tuto událost, jak je popsána v obecní kronice.
Po slavnostní velké mši sv. konané v 9 hodin se shromáždily spolky a školní mládež na Tržním náměstí (dnes Bergerovo) a společně se průvodem ubíraly k pamětnímu kameni. Učitel a tajemník obce Josef Klamt velmi srdečně pozdravil jak předsedu Pěstitelského a zkrášlovacího spolku tak všechny účastníky. Dvě školní děti přednesly básně, pěvecký spolek Harmonie zazpíval slavnostní sbor „ Náš císař" od Lablera. Pan řídící učitel Josef Thaute pronesl k dětem projev, vztahující se k této slavnosti. Pan starosta Franz Stärz přednesl slavnostní řeč, načež byl pamětní kámen odhalen. Všichni přítomní v souzvuku s kapelou zapěli národní hymnu. Tím skončila slavnost probíhající za krásného počasí. Místo u pamětního kamene a před hřbitovem bylo upraveno pod vedením zdejšího Pěstitelského spolku, který vlastně dal podnět ke zřízení pamětního kamene a převzal provední jubilejní oslavy. Náklady byly uhrazeny obcí, dary obyvatel a spolků.

Zdroj:  Strážský občasník č. 2 a 3 z roku 2008 (www.straznnisou.cz). Články pana Zajíce.