Stříbrná medaile - Upomínka na 25 let trvání sňatku