Těžké chvíle vládnutí Franz Josefa I. po roce 1848

Na konci roku 1847 a na začátku roku 1848 se vystupňoval hospodářský neklid, který postihl celé Rakousko. Neůroda a nezaměstnanost rozpoutala vlny nepokojů a povstání.