Udělovací listina - MARCUS v. GRISOGONO

Udělovací listina na pergamenovém papíře - Řád Františka Josefa : pan - MARCUS v. GRISOGONO, s vlastnoručním podpisem Franz Josefa