Úmrtí Františka Josefa - Program rozloučení s císařem