Upomínka na 60. leté panování císaře

Upomínka na 60. leté panování císaře Františka Josefa I., s jeho portréty