Vilém a František Josef, pozorující své vojáky zeshora