Výstavní medaile s Franz Josefem z roku 1863-Vídeň