Wilhelm a Franz Josef: Na památku světové válce 1914