WWI 1914 / 1915

Dvojportrét císařů - další opisová varianta talíře z období WWI 1914 / 1915