Žacléř

Soukromá porcelánka - Žacléř / sousoší Františka Josefa a Elisabety 1848 - 1898 , druhý exemplář v museu ( poškozen horní praporec s letopočtem ) , vzácná položka + foto po rekonstrukci chybějící části

                                      

 

 

 

 

Historie :

Založení žacléřské porcelánky je spojené s rodinou Pohlů a datuje se do roku 1878 a to Heinrichem Pohlem.Od roku 1881 je v zápise živnosti uveden jeho bratr Reinhold Pohl. V roce 1904 se již uvádí v zápise firmy název Porzellanfabrik Schatzlar Theodor Pohl.
Výrobní program porcelánky byl zaměřen na drobný technický porcelán,sošky svatých ,dekorační porcelán, panenky, sanitární výrobky a elektrotechnický porcelán jehož podíl ve výrobě po roce 1920 převažoval.
Značení výrobků v žacléřské porcelánce je doloženo od roku 1904, kdy je již majitelem prokazatelně Theodor Pohl, po jehož úmrtí v roce 1934 přebírá továrnu Theodor Pohl jun.
Značky: znaky.jpg
Některé výrobky byly také značeny třímístným číslem v rámečku (většinou sošky svatých)a nebo také až čtyřmístným číslem bez ohraničení.
Po roce 1945 došlo k vysídlení německých obyvatel,znárodnění továrny a k několika měnícím se začlenění porcelánky s jinými provozy v ČSR.Od roku 1958 je továrna zařazena jako závod pod Elektroporcelán Louny s výrobním programem technického a hlavně elektrotechnického porcelánu.
Změny organizační,změny výrobního sortimentu,změny v myšlení některých lidí znamenaly v důsledku zničení forem pro sakrální a dekorační zboží a zničení nebo ztrátu výrobní dokumentace a katalogů.
Výroba keramiky pokračuje v žacléřské porcelánce dodnes pod názvem Keramtech s.r.o. na moderních linkách se zaměřením technických výrobků pro průmysl.
Elektrotechnické výrobky Theodora Pohla ze žacléřské porcelánky měly velkou zásluhu na urychlení elektrifikace v ČSR kolem roku 1930.
Porcelánové figurky svatých,kropenky,vázičky byly rozšířeny s ohledem na svou cenu v mnoha domácnostech hlavně v Čechách a na Moravě. Některé se podařilo získat z Belgie, Francie,Německa,Polska,Rakouska.
S žacléřskou porcelánkou je spojeno jméno umělce německé národnosti - sochaře Emila Schwantnera , který se narodil r. 1890 v Královci. Učil se od 14-ti let v porcelánce , absolvoval odbornou keramickou školu v Teplicích a studoval v roce 1909 - 1912 na pražské umělecké akademii. V letech 1914 - 1918 se aktivně zúčastnil i bojů v první světové válce. Jeho sochařská díla jsou na mnoha místech ve východočeském kraji.
Některá jeho díla vyrobená z porcelánu najdete zde: Plastiky Schwantner
Některá jeho sochařská díla najdete zde: Sochy Schwantner