Sychrov zámek

Pamětní desky v zámecké kapli připomínají návštěvu císaře FJI i korunního prince Rudolfa.

Zámek Sychrov se nachází ve stejnojmenné obci v Libereckém kraji, 16 km jižně od Liberce a 6 km severozápadně od Turnova.

Zámek Sychrov navštívil císař FJI v roce 1866 a jeho syn, korunní princ Rudolf, v roce 1871 a 1880.
Návštěvy císaře a korunního prince připomínají dvě pamětní desky v zámecké kapli. Tyto pamětní desky jsou unikátní tím, že jsou dvoujazyčné. V jedné části je text vysekán česky a ve druhé části německy. Deska na paměť korunního prince Rudolfa je vedle schodů na kazatelnu, deska připomínající návštěvu císaře je protější straně kaple. Kaple není běžně přístupná, ale probíhají v ní svatební obřady.

O zámku Sychrov a jeho pamětní knize pojednává bakalářská diplomová práce Petry Maťátkové z Filosofické fakulty Univerzity Pardubice s názvem

Sychrovská pamětní kniha Život Rohanů na Sychrově v letech 1820 - 1892

Popis návštěvy císaře je i v Prouskově kronice obce Svijany, str. 134: Dne 1. listopadu zúčastnilo se J.V. mše svaté v Zámecké kapli, čehož památku hlásá pamětní deska s následujícím nápisem:

J.V. František Josef I., císař rakouský a král český dne 1. listopadu 1866 v této kapli svatou mši slyšel. Bůh ho žehnej, sv. Maria chraniž ho.

Text na pamětní desce korunního prince Rudolfa:

Jeho císařská Výsost
nejjasnější korunní princ
Rudolf
ráčil
poprvé dne 10. července 1871 dopoledne
a
podruhé dne 8. prosince 1880 večer
tuto kapli navštívit.
Bože ráč nám zachovati Jej.
V ochraně své mocné vždy Ho měj.