Zlatě zdobený talíř s portréty císařů Františka Josefa I. a Viléma II. 1914 - 15

                                  70,- Euro