Zpáteční frankovaný recepis 10 Kr. známkou a 15 Kr. kolkem