Články

Vítáme vás v našem blogu. Zde naleznete nejnovější články z muzea a jiné zajímavosti.

Family of Franz Joseph I.

Císařova svatba Arcivévodkyně Žofie si dobře uvědomovala, že její syn císař Franz Josef I. potřebuje manželku. První princeznou, o které se uvažovalo, byla Alžběta, dcera arcivévody Josefa, maďarského místokrále, vdova po Ferdinandu d´Este vévodovi z Modeny (s nímž měla dvouletou dceru). Císařova matka Žofie si tento svazek ale rozmyslela a tak se Alžběta o dva roky […]

The reign of Franz Josef I.

Těžké chvíle vládnutí Franz Josefa I. po roce 1848 Na konci roku 1847 a na začátku roku 1848 se vystupňoval hospodářský neklid, který postihl celé Rakousko. Neůroda a nezaměstnanost rozpoutala vlny nepokojů a povstání. Franz Josef nastoupil na rakouský trůn v nepříliš dobré politické atmosféře 2. prosince 1848. Osmnáctiletý Franz Josef I. převzal vládu po strýci […]

Briefly about the emperor's character

Schwarzenberg jednou v dopise Metternichovi o císaři napsal: „Mladý císař působí velmi důstojně, chová se velice zdvořile, ale je poněkud chladný. Veřejnost si myslí – ve Vídni kladou mnozí důraz na vlídnost -, že není příliš srdečný. V jeho povaze se neprojevuje ani stopa po laskavé povrchní dobrosrdečnosti ostatních arcivévodů, chybí mu touha udělat radost, působit navenek […]

Youth and studies

František Josef I. se narodil 18. srpna 1830 ve Vídni Františku Karlu Josefovi Habsbursko-Lotrinskému a Žofii Frederice Bavorské. František Karel Josef znám jako arcivévoda rakouský byl druhorozeným synem císaře Františka II. (1786 – 1835) a jeho druhé manželky Marie Terezy Neapolsko-Sicilské (1772 – 1807). Žofie Frederika Bavorská byla druhá nejmladší dcera bavorského krále Maxmiliána I. Josefa […]

House of Habsburg

Slavný rod Habsburků pochází z území dnešního Švýcarska. Jméno si zvolili podle svého hradu Habsburk, roku 1100. Jako první v roce 1273 usedl na římský královský trůn hrabě Rudolf. Roku 1278 římský král Rudolf vyhrává bitvu na Moravském poli, tím pro svého syna Albrechta získává Horní a Dolní Rakousy. Několikrát se Habsburkové snaží prosadit ve střední Evropě.  […]

World War 1, the causes and the beginning of the world crisis

První světovou válku vyhlásilo Rakousko Uhersko s domněním, že to bude krátký a rychlý proces nutný k usměrnění rebelujícího Srbska. Atentát spáchaný Srby (Černou Rukou) na členy tak významného rodu jakým Habsburkové byli, nemohlo zůstat bez odezvy. Proto po násilné smrti Františka Ferdinande d’Este a jeho manželky Žofie, byla 26. července 1914 vyhlášena částečná mobilizace Rakousko Uherské armády. […]

css.php
en_GBEnglish (UK)