Sub exposure:

Documents, circulars

Share on social networks:

By clicking on the exhibits below, you can view the specific exhibits that are in them.

Vysvětlení pojmu

Cirkulář je zastaralý název pro oběžník, výnos, úřední vyhlášku nebo list,který se zasílá většímu počtu podřízených úřadů nebo účastníků. V diplomacii se cirkulář či cirkulární nóta, nazývá zvláštní forma dopisů, kterou sdělují se zúčastněným kabinetům nebo po případě všem vládám důležitější úmysly, kroky a jednání mezinárodního rázu.Listina je vydávána buď v jednom exempláři, který koluje, nebo v mnoha současně rozesílaných exemplářích.

Zde jsou cirkuláře, které oznamují vydání bankocedule – bankovky, mince nebo obligace. Dále jsou cirkuláře, které oznamují výskyt falešné bankovky či mince se zobrazením falza.

css.php
en_GBEnglish (UK)