Podexpozice:

Listiny, cirkuláře

Sdílet na sociálních sítích:

Kliknutím na níže uvedené expozice si můžete prohlédnout konkrétní exponáty, které se v nich nacházejí.

Vysvětlení pojmu

Cirkulář je zastaralý název pro oběžník, výnos, úřední vyhlášku nebo list,který se zasílá většímu počtu podřízených úřadů nebo účastníků. V diplomacii se cirkulář či cirkulární nóta, nazývá zvláštní forma dopisů, kterou sdělují se zúčastněným kabinetům nebo po případě všem vládám důležitější úmysly, kroky a jednání mezinárodního rázu.Listina je vydávána buď v jednom exempláři, který koluje, nebo v mnoha současně rozesílaných exemplářích.

Zde jsou cirkuláře, které oznamují vydání bankocedule – bankovky, mince nebo obligace. Dále jsou cirkuláře, které oznamují výskyt falešné bankovky či mince se zobrazením falza.

css.php
cs_CZČeština