BOHUMÍN POMNÍK CÍSAŘE FJI

Sdílet na sociálních sítích:

                 Pomník císaře FJI byl v Bohumíně odhalen 2. prosince 1908

 

Císař František Josef I. během své dlouhé vlády několikrát projel bohumínským nádražím a třikrát se zde i zastavil. Poprvé tudy projel v roce 1860 na své cestě z Vídně do Varšavy, podruhé tudy projel i s císařovnou v roce 1868 při cestě do Krakova. První oficiální zastávku v Bohumíně nádraží uskutečnil 11. února 1874 při své cestě do Petrohradu. Podruhé se na bohumínském nádraží zastavil 1. září 1880 na cestě do Haliče. Pak tudy projížděl v roce 1900 cestou na vojenské manévry v Haliči. Potřetí se v obci zastavil 30. srpna 1906, když  tudy jel do Těšína na vojenské manévry. Právě z oné poslední císařovy zastávky v Bohumíně nádraží se dochovaly doklady o vřelém vztahu převážné většiny obyvatel obce k milovanému císaři. Na nádraží ho bez nadsázky přivítala  celá obec. Své sympatie k císaři dali obyvatelé obce najevo i o dva roky později, kdy monarchie oslavovala šedesáté výročí nastoupení na trůn. Celé obecní zastupitelstvo se usneslo, že při této příležitosti bude císaři v obci odhalen pomník.

Slezský zemský hejtman Jindřich, hrabě Larisch-Mönnich, který tuto myšlenku podporoval, nabídl zastupitelstvu, že obci daruje část své bažantnice, aby v ní vznikl park, ve kterém by se císařův pomník důstojně vyjímal. Jeho nabídka byla s díky přijata a v roce 1907 byl slavnostně položen základní kámen příštího parku. Kámen leží na svém místě dodnes a návštěvníci jej mohou spatřit při vstupu do parku z rohu ulic Štefánikova a Jana Palacha. V průběhu dvou let vznikl z bažantnice anglický park, v němž byla podél dnešní Šunychelské ulice zbudována hezká dřevěná zahradní restaurace s bohatou květinovou výzdobou a naproti ní dřevěný hudební pavilon. Obě tyto stavby stojí na původních místech jen v pozměněné podobě dodnes. Přibližně tam, kde dnes stojí pomník Petra Bezruče, byl dne 2. prosince 1908 slavnostně odhalen císařův pomník. Při slavnosti nechyběli ani členové Zemského slezského výboru v Opavě v čele s hrabětem Jindřichem.

Na kamenném podstavci byl umístěn bronzový reliéf císaře odlitý ve vídeňské slévárně uměleckých děl. Národnostní euforie po vzniku Československa smetla pomník císaře jako připomínku starých časů.

Zdroj: Bohumín 150 let historie

Pomník ale nebyl zničený úplně. Po roce 1918 byla kamenná část pomníku císaře FJI přenesena na novobohumínský hřbitov a upravena jako památník tam pohřbených padlých vojáků z 1. světové války.

Zdroj: Mgr. Jan František Tiester, předseda Občanského sdružení přátel bohumínské historie.

css.php
cs_CZČeština