O muzeu

Poselství muzea

Vážení příznivci Rakouska-Uherska a  Františka  Josefa I., předkládáme Vám tímto nové webové stránky, které ve světě nemají obdoby.

Jedná se o sbírku jak vznikala – né chronologicky seřazený katalog . Proto nám  předem promiňte nedostatky v popisu – postupně bude dořešeno s časem .

Svým obsahem a rozsahem Vás zcela zajisté překvapí a zaujmou. Započali jsme novou etapu v internetovém sdělování nejen strohých informací, ale umožníme Vám i požitek jako v reálném museu.

Na těchto internetových stránkách máme připraveno cca 40 000 obrázků (13000 předmětů).Odhadem cca 45000 webových stránek – tak se předem omlouváme když nám něco nevyjde podle odborných popisů. Muzeum je otevřené a založené na budoucí možné spolupráci nás sběratelů, historiků a lidí podobně smýšlejících.

Účelem a poselstvím tohoto muzea je v prvé řadě narovnání pokřiveného náhledu na období vlády Franz Josefa I., skutečný pohled na historické události nezkreslené předchozími režimy a znovuvzkříšení zapomenutého umění miliónů lidí pod vládou  Franz Josefa I.

Je samozřejmé, že diskuse na téma Franz Josef I. se nedá odbýt jednou stránkou. Je neoddiskutovatelné, že obrovské mínus Franz Josefa I. je rozpoutání I.světové války (ačkoliv mělo své důvody) a velké oběti na lidských životech.

Český náhled (československý) na dobu vlády Franz Josefa I. je ovlivněn „haškovským Švejkem“. V krátkosti – kdyby Franz Josef I. byl takový despota a omezený člověk, jak ho prezentuje spisovatel Hašek, nebylo by Národní divadlo, průmyslová revoluce, Smetana by nemohl skládat své skladby, nepostavily by se tisíce staveb, které dnes nesou název představitelů mnohem pozdější doby, nemluvilo by se (tehdy) na Karlově univerzitě  česky………

Z hlediska obsahu je web členěn na několik skupin, které budou postupně doplňovány a zkvalitňovány. Museum Franz Josefa se bude hlavně zaměřovat na zveřejňování fyzických předmětů tehdejší doby s tím, že písemné a jiné doklady té doby budou zveřejňovány pouze v případě, že se nacházejí v majetku musea-nebo jejich spolupracujících přátel.V žádném případě se nejedná o nějaké internetové kopie(jako používají i renomovaná musea..) – což je důležitý fakt.Je zde mnoho soukromých neznámých fotografií a věcí,které pocházejí i z darů Franz Josefa I. nebo dary Franz Josefovi I.Po nějakém čase se vrátíme k podrobnějšímu popisu zmiňovaných věcí,fotografií a obrazů a bude doplněna i historie některých mimořádností.

Pokud vznikne spolupráce s dalšími subjekty, bude vždy zachována anonymita.  Již v současné době jsou rozjednány některé rozšiřující oblasti, mapující první světovou válku – obrovská sbírka bodáků (i vzácné a raritní kusy ) a šavlí,filatelie,kolky(dosud nepublikované vzácně se vyskytující frankatury ) a další. Budeme rádi, pokud rozšíříte rozsah vystavovaných věcí i o Vaše exponáty.

Uvítáme také nabídku vašich předmětů pro rozšíření muzea a případný odkup.

Snahou  internetového musea bude v budoucnosti zbudování stálé expozice Musea Franz Josefa I. Již byly učiněny nabídky zhruba 20 ti velkým městům Čech, ale o Franz Josefa I. neprojevil nikdo vážný zájem.

Prosíme tímto o shovívavost pokud nám nějaká záležitost nevyjde. Tento web je na samém začátku – ačkoliv se již investovalo na zprovoznění cca 3000 hodin práce na programování a skenování (a nemalé finanční prostředky), není zatím vše ideální.

Tyto stránky nejsou a nikdy nebudou použity k propagaci jakýchkoliv hnutí a politických stran .Pokud se někoho „dotkne“ nějaký komentář či obrázek..není to úmysl a předem se omlouváme.

Co u nás najdete?

Přinášíme Vám také možnost diskuze.

Zajímáte se o období Franz Josefa I.? Jste sběratel? Navštivte náš bazar!

css.php
cs_CZČeština