Mimořádné

Sdílet na sociálních sítích:

Franz Josef I.- Atelier LEHRANSTALT

Přes 120 let starý vyšívaný obraz ( tkalcovsky – strojově ) – Franz Josef I. / hedvábí – jedna z nejlepších položek v museu … 1,2 m x 0,9 m/ Atelier LEHRANSTALT , JULIUS LEON , cezeichnet v.Prof. Harwarter

 

UBRUS 1914/ 1915 ,  císař Franz Josef I. a Wilhelm II.

Dřevořezba – císařovna Elisabet 55cm

Mimořádná řezbářská práce od neznámého umělce – císařovna Elisabeta . Průměr cca 55 cm – jedna z nejlepších a nejvzácnějších položek musea – mimořádné.

 

 

 

RAKOUSKO – UHERSKO CK

 

RAKOUSKO – UHERSKO / znak – orli . Česká varianta ve znaku C K …. císařské – královské / mimořádný exponát RRR , 26 kg – bronz , 76×62 cm ,

 

 

 

C. a K. nebo C.K.

 

Jest na pováženou, že stává se nadále i v dnešní době, někteří nečiní rozdílu mezi zkratkami c.a k. a c.k., jakoby snad nevěděli co tento rozdíl znamená. Nuž tedy připomeňme, že v důsledku tzv. vyrovnání z roku 1867, jest říše rakouská rozdělena na dvě části
s odlišnými ústavami. Na Předlitavsko (Cislajtánii), tedy království a země v říšské radě ve Vídni zastoupené, kde úřady zeměpanské a vojsko spravované vlastním ministerstvem zemské obrany (Landwehr) jsou k. k. (Kaiserlich-kániglich), česky pak
c. k. (císařské-královské). Dále na Zalitavsko (Translajtánii) čili země koruny uherské, kde všechno jest m. k. (magyar király), německy k. u. (königlich ungarisch), tedy královské uherské. Zeměbrana jest nazývána honvédség. Na základě vlastnoručního císařského listu ze dne 14. listopadu 1868 jest nařízeno nadále užívat název Rakousko-Uherské mocnářství, Rakousko-Uherská říše. Panovník jest podle tzv. malého titulu Císař rakouský, král český atd. a apoštolský král uherský, přičemž chybou není ani úplně stručný titul Jeho c. a k. apoštolské Veličenstvo. Mocnář má i titul velký (viz VIRIBUS UNITIS), příslušně rozsáhlý, na jehož konci je přesto připojeno nikterak nespecifikované etc., etc., nebo usw, usw, česky atd., atd. Všechno, co jest oběma částem monarchie společné, tedy záležitosti císařského domu a zahraničí, říšské finance a vojsko v resortu říšského ministerstva války, je k. u. k. (kaiserlich und königlich), česky c. a k. (císařské a královské). Nicméně společné vojsko bylo obdařeno vsunutou literou „a“ teprve až 17. října 1889, kdy František Josef I. vydal Nejvyšší rozkaz, publikovaný ve Věstníku c. a k. říšského ministerstva války jako oběžník prezidiálního oddělení č.j. 55871: „Řídě se obyčejem již od svých předků sledovaným, dle něhož se název branné moci mocnářství vždy podle titulu Nejvyššího zeměpána a velitele vojska spravuje, uznal jsem za dobré naříditi právě vydaným rozkazem, aby se moje vojsko a moje válečné lod’stvo od nynějška, místo dosavadního pojmenování, nazývalo císařské a královské.“
(Podle knihy Encyklopedie pro milovníky Švejka)

css.php
cs_CZČeština