Arcivévoda Rudolf a princezna Stefanie

Oficiální obraz - zobrazující arcivévodu Rudolfa následníka trůnu s chotí - princeznou Stefanií . Jedná se o původní , dobový tisk olejového obrazu - 80.léta 19.století .Tisk je nalepen na plátně .Tento typ obrazů byl určen do úředních místností monarchie